U, de petitionaris
Petitie

Nóg meer mest, nóg meer vee, provincie Brabant stop ermee

3.650 ondertekeningen

Brabant is de meest veedichte provincie van Nederland. De vee-industrie bouwt grote mestfabrieken in Brabant om nóg meer dieren te kunnen houden. Dat leidt tot verdere aantasting van onze leefomgeving en onze gezondheid. Brabant heeft nu de kans te kiezen voor een stop op de groei van de veestapel.

Petitie

Wij

bezorgde burgers

 

constateren

  • dat het leefmilieu in een groot deel van Brabant slecht is, de volksgezondheid in het geding is en de biodiversiteit achteruit holt;

  • dat de Brabantse veestapel maar blijft groeien (al 36 miljoen dieren op 2,5 miljoen mensen) en 15 miljard kilo mest per jaar produceert;

  • dat dieren in de vee-industrie onder slechte omstandigheden leven; dat de vee-industrie grootschalige mestfabrieken in Brabant bouwt om de veestapel verder te kunnen uitbreiden;

 

en verzoeken

Provinciale Staten van Noord-Brabant:

  • een onmiddellijke stop in te stellen op de groei van de veestapel in héél Brabant;

  • geen nieuwe mestfabrieken toe te staan;

  • de omschakeling naar grondgebonden en diervriendelijke veehouderijen maximaal te stimuleren;

  • maatregelen te treffen om de Brabantse veestapel fors in te krimpen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Provincie Noord-Brabant 
Petitieloket:
Einddatum:
01-04-2017 
Antwoord verwacht:
14-05-2017 
Status:
In behandeling 
Petitionaris:
Maria Berkers 
Organisatie:
Burgerplatform Minder Beesten 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen